info@cultuurvogelweb.nl

Voeding

Algemeen

De gezondheid van onze vogels is direct verbonden met het voedsel dat we verstrekken. Vogels in de vrije natuur volgen de cyclus van de seizoenen en eten datgene dat er in een bepaald jaargetijde beschikbaar is. De voedingsstoffen zijn dan volledig in overeenstemming met de behoefte op dat moment. ‘s Winters zijn er voornamelijk droge zaden aanwezig waarin de vetten zich hebben geconcentreerd. Hieruit wordt voldoende verbrandingsenergie geput om de winter door te komen. In het voorjaar komen er gaandeweg meer insecten beschikbaar. Hierdoor stijgt het eiwitaandeel in het dagelijkse rantsoen. Dit heel belangrijk om de vogels in broedconditie te brengen. Bomen die in de knop komen, zaden die ontkiemen en groene planten bevatten veel vitaminen, hormoon precursors en aminozuren, die de vogels aanzetten tot broeden.

Het is een illusie dat we in een volière ooit de natuur volledig kunnen nabootsen wat betreft de voeding. Maar de kennis op het gebied van vogelvoeding is de laatste 15 jaar enorm verbeterd. Dierentuinen, universiteiten en leveranciers hebben veel onderzoek gepleegd naar de juiste voeding. Toch is het zo dat als je tien vogelhouders zou vragen wat ze hun vogels te eten geven dat er dan tien verschillende antwoordengegeven worden. Ook willen sommige leveranciers het magische middel aansmeren (kruiden, vitaminen, mineralen etc.) en dan is er ook nog de permanente discussie over het wel of niet verstrekken van levend voer. Ik wil in het geheel niet voor anderen uitmaken wat goed en wat fout is. Ik kan de lezer alleen maar deelgenoot maken van mijn eigen ervaringen en precies vertellen hoe mijn voederplan er uit ziet. Een opmerking echter vooraf. Ik hou niet van tovermiddelen. Volgens mij bestaan ze ook niet. Overdosering van vitaminen en mineralen is net zo slecht als deficiëntie. Probiotica worden door mij met belangstelling maar argwanend bekeken. Er is veel onderzoek gedaan naar de gunstige werking van probiotica bij de mens. Voor elke wetenschappelijke studie die er een gunstig effect aan toeschrijft zijn er even zoveel die in het onderzoek geen effect hebben kunnen constateren. Het is moeilijk om bacteriën met probiotische eigenschappen in leven te houden op een niveau waarbij nog een effect verwacht zou kunnen worden. Een recent uitgevoerd onderzoek naar zuivelproducten met probiotische flora gaf als uitkomst dat de niveaus in deze producten laag tot zeer laag was. Als we er dan nog van uitgaan dat deze flora het werk moet doen in de darmen (en dus de maag nog moeten passeren) dan ben ik er niet van overtuigd dat de aantallen voldoende zullen zijn om nog een effect te hebben. Ik ken ook geen enkel onderzoek bij vogels dat op een wetenschappelijke verantwoorde manier is uitgevoerd dat onomstotelijk een gunstig effect laat zien. Een ding! Wanneer u goede ervaringen hebt met een bepaalde voedingsmethodiek. Als u echt gemerkt hebt dat bij het verstrekken van bepaalde middelen de vogels gezonder zijn, beter broeden of een betere kleur hebben, verander er dan niets aan door datgene wat u hier leest. Eigen ervaring is veel waardevoller dan wat in de boekjes staat of in dit geval van het Internet kan worden gehaald.

Ik geef aan mijn Europese cultuurvogels nooit levend voer. Ook niet in het broedseizoen. Ik verstrek in het broedseizoen wel een mengsel van eivoer en insecten. Deze insecten zijn uit de diepvries al dan niet door mijzelf ingevroren na te zijn gekookt.

Na aanvankelijk zelf mijn zaadmengsel te hebben samengesteld ben ik nu overgeschakeld op het mengsel zoals dat door Jos Dircks aan zijn goudvinken gegeven wordt. Dit kant en klare mengsel kan bij Jan Koenings, Dorpsstraat 34 Bakel worden besteld.

Het voedingsplan is er op gericht dat de vogels alles wat verstrekt wordt ook daadwerkelijk opeten. Alleen dan kan je er van uitgaan dat er een goede balans is tussen eiwit vet koolhydraten, vitaminen en mineralen. Geef je te veel dan zullen de vogels het lekkerste er uit pikken en dan ontstaat er onbalans. Ik geef het mengsel elke dag ‘s –morgens. Voor goudvinken is dit ongeveer 7 gram per vogel (’s-Winters een klein beetje meer). Eivoer geef ik gedurende het hele jaar. In de winter om de drie dagen. In het voorjaar elke dag als voorbereiding op het broedseizoen. Dit eivoer is dan gemengd met wat diepgevroren besjes van de vuurdoorn, wat insecten en een lepeltje gekiemd zaad.

Ik geef het voer op vaste tijden. Wanneer vogels gewend moeten worden aan eivoer dan geef ik dat ‘s morgens vroeg rond een uur of zeven. In de middag geef ik dan nog wat zaad zo rond halfvijf. Wanneer vogels niet gewend zijn aan eivoer en zaad en eivoer worden tezamen gegeven dan bestaat er een grote kans dat het eivoer blijft liggen. Naast eivoer en zaad geef ik ook regelmatig fruit (voornamenlijk appel, bessen (vlier of vuurdoorn uit de diepvries wanneer ze niet beschikbaar zijn) geraspte worteltjes en verschillende soorten bladgroenten (witlof, sla andijvie). Ik geef nooit bladgroente wanneer het de hele dag regent. Ik heb de indruk dat dan de kans of dunne ontlasting toeneemt. Dit is een gevoel dat in de loop van de tijd is ontstaan. Een echt logische verklaring heb ik hier niet voor. In het voorjaar en zomer geef ik soms ook wat onkruid uit eigen tuin. Herderstasje, zuring en vogelmuur worden heel graag gegeten. Bij alles geldt, overdaad schaadt. Er zijn meer vogels doodgegaan van te veel dan van te weinig voer.
Als er jongen zijn volg ik een heel ander schema.


Goudvinken kunnen erg vertrouwd worden. Ze komen dan graag naar het gaas voor een lekker hapje


Constructie van een Hygienisch Watersysteem

De beschikbaarheid van vers water is essentieel voor de gezondheid van onze vogels. Dit geldt voor drinkwater zowel als voor badwater. Water is de bron van talloze ziektekiemen wanneer de kwaliteit te wensen overlaat. Schoon kraanwater is het beste. Sommige grote gemengde volières hebben een vijver. Dit kan aanleiding geven tot problemen. Ook zijn veel stoffen die aan de vijver worden toegevoegd om het water goed te houden schadelijk voor onze vogels.

Water raakt echter snel besmet met voerresten en mest. Deze verontreinigingen zijn weer de voedingsbron voor bacteriën, die zich bij warm weer zeer snel in het water kunnen vermeerderen delingstijd van sommige bacterien kan slechts twintig minuten bedragen. Dat betekent dat wanneer we ’s-morgens om acht uur beginnen met een bacterie dit er ’s-midags om vier uur al meer dan een miljoen zijn. Water kan ook een ziekte van de ene vogel op een andere overbrengen. Om de kans op besmetting zo veel mogelijk te beperken zijn er drinkflesjes ontwikkeld, die mits goed schoongehouden, hygiënisch en vers drinkwater verstrekken. Naast deze drinkflesjes moet ook eens per dag vers badwater worden verstrekt. Toen ik nog geen automatisch systeem had gaf ik het badwater eenaal per dag. Wel haalde ik het na ongeveer een uur weg. Alle vogels hadden dan gebaad. Omdat de beschikbaarheid van vers water gedurende de hele dag eigenlijk ideaal is, ben ik eens gaan nadenken op welke manier dit gerealiseerd zou kunnen worden. Een paar jaar geleden heb ik een prototype van een automatisch waterverversingssysteem gemaakt. Na wat experimenteren heb ik uiteindelijk het systeem verder geperfectioneerd en ik ben hier uitermate tevreden over. De kosten zijn vrij beperkt zeker als we waar mogelijk van gebruikt materiaal uitgaan.

Om zelf een systeem te bouwen zijn de volgende onderdelen nodig:

 • Een waterslot van een (oude) wasautomaat
 • Een tijdklok (1 minuut te programmeren)
 • Een roestvrijstalen schaal diameter 25 cm
 • Een roestvrijstalen schaal diameter 30 cm
 • Een afvoer voor een wasbak
 • PVC pijp
 • PVC klem voor electriciteits pijp
 • Stukjes plastic of policarbonaat
 • Slang
 • Waterdichte doos
 • Een pijpje als toevoer
 • Wat slangkoppelingen en bevestigingsmateriaal
Ga als volgt te werk:

De wateraanvoer en de regeling

 1. Monteer het waterslot van de wasautomaat in de waterdichte doos
 2. Boor een gat van de dikte van de aanvoerslang
 3. Boor twee gaten voor de aansluiting van de slang. Meestal zijn de watersloten dubbel uitgevoerd. Men kan dus twee volières van vers water voorzien. De contacten moeten wel allebei op de netspanning worden aangesloten
 4. Verbind slang met het water reservoir
 5. Sluit aanvoer aan op de kraan

 6. Sluit klep aan op het net via de tijdklok
Het water reservoir

 1. Maak een gat in de 30 cm RvS schaal dat groot genoeg is om de wasbakafvoer aan te sluiten. Hiervoor is technisch gereedschap nodig het gat kan ook worden gemaakt door met een ijzerboortje kleinen gaatjes te maken in een cirkel en voorzichtig met een fijn tangetje het materiaal er verder uit te knippen. De bramen moeten wel worden weggevijld
 2. Bevestig de afvoer
 3. Zaag een strookje van 10x 5 cm van hard plastic of policarbonaat. Deze worden gebruikt om de binnenschaal op de juiste plaats te houden
 4. Verwijder zoveel materiaal dat dit de ronding van de schaal volgt (zie onder)
 5. Boor gaatjes in de rand van de buitenschaal en bevestig met RvS parkers de plastic strookjes
 6. Bevestig de pvc klem met een parker op de rand van de buitenschaal
 7. Monteer aan en afvoer