De kweek

Stand van zaken 2013

  • Blauwborsten 4 eieren werden bebroed, maar bleken onbevrucht. Pop broedt weer op 5 eieren nu wel (tenminste 3 eieren) bezet. Jongen na uitkomen ut het nest verwijderd.
  • Witte kwikstaarten broeden sinds 10 juni, op 23 juni 7 jongen, worden goed gevoerd, maar wel twee hele kleine jongen
  • Kruisbekken 1 drie jongen zelfstandig. Nest van andere koppel drie jongen uitgevlogen. Pop van eerste kopppel broedt weer. Dit nest is op 30 juni uitgekomen
  • Putters, drie jongen zelfstandig, pop broedt weer op 4 eieren. Eieren uitgekomen op 29 juni
  • Sijzen 1 koppel bruine sijzen broedt
  • Haakbekken, verschillende malen een nest en eieren op de grond, geen broedresultaat
  • Baardmannen zijn in broedconditie, maar bebroeden gelegde eieren nog niet
  • Zwartkoppen nest van 2 jongen 1 jong zelfstandig andere waarschijnlijk door de man dood gejaagd, voordat het zelfstandig was. Koppel broedt weer op 3 eieren

witte kwikstaarten 7 dagen oud

Algemeen


Over de kweek van Europese cultuurvogels valt heel veel te zeggen en ook heel veel te discussieren. Elke kweker heeft na heel veel goede en slechte ervaringen een eigen methode ontwikkeld. De meeste kwekers hebben hiermee ook succes geboekt. Het is goed naar ervaren kwekers te luisteren, maar neem nooit klakkeloos iets over. Ga ook niet al "het goede" dat iedereen je heeft verteld combineren tot jouw systeem. Voor het succesvol kweken van Europese cultuurvogels zijn een aantal zaken belangrijk. Ik heb ze hieronder nog eens op een rijtje gezet. Uitgebreider wordt op de verschillende onderwerpen ingegaan op andere plaatsen op mijn website

Hygiène

Als je een hekel hebt aan schoonmaken, kun je beter niet beginnen met het kweken van Europese cultuurvogels. De meeste zijn wat gevoeliger voor ziekten. De vogelverblijven moeten daarom frequent worden schoongemaakt en liefst nabehandeld met een desinfecterend middel (bv Halamide). Toch moet dit niet overdreven worden. Het is een misvatting te denken dat Europese vogels onder bijna steriele condities moeten worden gehouden. Maar opgehoopte mest, vochtige plekken in het vogelverblijf kunnen aanleiding geven tot besmetting. Door onder de zitstokken absorberende korrel aan te brengen en hiervan wekelijks even de bovenlaag te vervangen kunnen problemen worden voorkomen.

De aanschaf

Ideaal is het dus om de vogels ter plekke bij een kweker aan te schaffen. Vogels uit de handel leiden over het algemeen tot grote teleurstelling en zijn slecht voor de portemonee. Men kan dan zien hoe de vogels er bij zitten. Is de huisvesting correct, zijn de kooien schoon en hygiënisch? De aanschaf van vogels moet gebeuren na de rui. Vogels die tijdens de rui worden verplaatst, dit geldt zeker voor jonge sijzen in hun eerste levensjaar, zijn veel vatbaarder voor ziekten en stress. Als u vogels gaat aanschaffen kunt u het beste de volgende procedure hanteren.

Observeer de vogels geruime tijd met enige afstand tot de kooi.

·                     De vogels dienen helder uit hun ogen te kijken en strak in de veren te zitten.

·                     Ze moeten een levendige indruk maken.

·                     Ze mogen niet schuw of gestrest zijn.

·                     Tenen en nagels moeten compleet zijn zonder knobbels of beschadiging.

·                     Poten moeten glad zijn. Aanwezigheid van witgele plekken kan op kalkpootmijt duiden.

Neem dan de vogel in de hand en blaas de borstveren op

·                     Er mag geen levervlek te zien zijn of gezwollen darmlussen.

·                     Het borstbeen mag niet scherp zijn.

·                     Geen ontlasting aan aars of poten.

·                     Veren van de vleugels moeten goed aansluiten en er strak en niet gerafeld uitzien

Breng de vogel naar het oor en luister naar de ademhaling

·                     Deze mag niet hoorbaar zijn.

De verzorging en voeding

Hier zijn de trefwoorden "balans in nutrienten" en "vermijden van overmaat" De basis is een goed zaadmengsel en EIVOER. 's Winters eivoer met mate (1 a 2 maal per week) en als het kweekseizoen dichterbij komt steeds meer totdat het eivoer dagelijks wordt verstrekt. Als er 100 kwekers zijn er ook 100 verschillende soorten eivoer. Belangrijk is het eiwit gehalte. Te schraal geeft problemen bij het grootbrengen van de jongen. Te veel eiwit leidt tot overactiviteit (meestal bij de man), hetgeen ook mislukte broedrondes oplevert.

Afleiding

Dit lijkt overdreven, maar ik begin er steeds meer van overtuigd te raken, dat actieve vogels beter kweken. Zeker vogels zoals kruisbekken maar ook andere hebben sterke behoefte aan "bezigheidstherapie". Takken om aan de knagen, bossen opgehangen onkruiden (mits vers en geoogst van een onbehandeld perceel), trosgierst, badwater (ook voor de verzorging essentieel).

Geduld

In april gaat het voor de meeste liefhebbers kriebelen. Er zijn misschien al een aantal hele mooie dagen geweest. De vogels zingen uit volle borst en dan bestaat al gauw de neiging te vroeg te gaan koppelen en/of het nestmateriaal te verstrekken. Ik ben zelf door schade en schande wijs geworden en begin met het koppelen van mijn goudvinken half april en geef nestgelegenheid eind april. Het kleinzetten van vogels, die het hele jaar in een grote voliere hebben gezeten is sterk af te raden. Als er kweekkooien worden gebruikt (100x70x70) breng de vogels dan ruim voor het broedseizoen hierin over.

Passende nestgelegenheid

Geef nestkastjes op verschillende plaatsen in de volière de vogels moeten een keus kunnen maken. Geef ook verschillende soorten nest materiaal.

Goed opfokvoer

Enkele uitzonderingen daargelaten, hebben de jongen in de eerste fase van hun leven dierlijk eiwit nodig. Dit wordt verstrekt door middel van eivoer aangevuld met insecten en kiemzaad. Heel veel kleine porties geven is beter dan grote porties een paar keer per dag. Het opvokvoer is dan altijd vers en "iets nieuws" in de voerbak zet het ouderpaar aan tot voeren.

Dit zijn een paar vuistregels en op meerdere plaatsen op de website wordt hier uitgebreider op ingegaan. Elke beginnende kweker betaalt leergeld en heeft teleurstellingen. Probeer een eigen systeem te ontwikkelen. Luister naar iedereen maar blijf kritisch. Begin met een makkelijke vogel en word lid van een vereniging. In het geval van Europese cultuurvogels is dat de SEC. Het lidmaatschap bedraagt euro 21-. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waar veel ervaringen worden uitgewisseld en ook kunnen er contacten worden gelegd om aan goede kweekvogels te komen.

Kweekverslagen

Ik beschik totaal over negen kweekvluchten en een tamelijk grote vijfkantige volière om jonge vogels te laten uitvliegen. Vergeleken met een heleboel andere vogelliefhebbers is dit een bescheiden aantal. Het is dus belangrijk om een keus te maken met welke vogels er wordt gekweekt. Sinds een aantal jaren kweek ik grote goudvinken, baardmannetjes. sijzen, putters, kruisbekken haakbekken zwartkoppen, blauwborsten en witte kwikstaarten. Al met al toch een behoorlijke variatie, maar een specialisatie op èèn soort vogel heeft me nooit erg aangesproken. 

Als er kweekkooien worden gebruikt (100x70x70), breng de vogels dan ruim voor het broedseizoen hierin over. Wanneer we de vogels hebben gekoppeld, wordt ook gaandeweg het aandeel van het eivoer in het menu opgevoerd, zodat eind april de vogels dagelijks een klein portie eivoer tot hun beschikking hebben. Wanneer u nieuwe vogels in uw kweekbestand hebt en u ziet dat deze geen eivoer opnemen, dan kunt u ze hier aan wennen door ’s ochtends het zaad weg te halen en alleen maar eivoer te geven. In de middag zet u het zaad weer terug. Dit herhaalt u totdat de vogels zonder problemen het eivoer tot zich nemen. Begin hier echter mee als het kweekseizoen nog niet echt is begonnen, uiterlijk medio maart. Wanneer de jongen uit het ei gekomen zijn, hebben ze nog de dooier tot hun beschikking waar ze de eerste uren hun energie uit halen. Meestal komen de eieren ’s morgens uit. Begin dan ’s middags met het geven van eivoer en een paar insecten. Wanneer het eivoer de juiste samenstelling heeft, zijn insecten niet echt noodzakelijk. Wel is het mijn ervaring dat het geven van insecten de drang tot het voeren van de jongen vergroot. De eerste vijf dagen krijgen de vogels een aantal keren per dag kleine porties eivoer met wat insecten eronder gemengd, bijvoorbeeld pinky’s, buffalowwormen of meelwormen. Ik geef aan de zaadeters uitsluitend diepvriesinsecten. Na vijf dagen wordt er ook gekiemd zaad gegeven. Ik geef kiemzaad altijd in een apart schaaltje en nooit gemengd met eivoer. Sommige kwekers halen al het harde zaad weg als er jongen zijn geboren. Ik doe dit niet, want wanneer de vogels goed aan eivoer gewend zijn, zullen ze dit ook prima aan de jongen voeren.

De kweek met de zwartkop (Sylvia atricapilla)

Zwartkoppen komen tijdens het broedseizoen in vrijwel heel Europa voor. In Nederland en België zijn ze te zien vanaf april. Zwartkoppen blijven echter ook steeds vaker hier. Vooral in het westelijk deel van Nederland, waar door het zeeklimaat het in de winter wat minder streng is. Dit geldt niet voor alle zwartkoppen. Het aantal dat hier blijft loopt wellicht in de honderden, maar het overgrote deel en dat zijn er tienduizenden, overwintert rond de Middellandse Zee en in West-Afrika. Een deel trekt zelfs, net als de braamsluiper, via Italië en Egypte naar Ethiopië en Oost-Afrika.


 

 Jonge zwartkoppen foto van het kweekseizoen 2013       

Steeds vaker worden ze waargenomen in onze steden en dorpen. De zwartkop is bepaald niet kieskeurig wat betreft het voedsel en kan als een soort alleseter onder de zangers worden beschouwd. In het najaar vooral veel bessen van meidoorn, vlier en ook bramen lusten ze graag, wat op zich niet zo bijzonder is, want veel insectenetende zangvogels schakelen in het najaar op bessen over als het aanbod aan insecten steeds minder wordt door de dalende temperatuur. Het hoge suikergehalte in de bessen zorgt er voor dat dit omgezet wordt in vet, dat dient als voedselreserve tijdens de trektocht. Het aantal broedparen in Nederland is ongeveer 70.000-120.000. De zwartkop geldt niet als bedreigde vogel.

In het najaar kwam ik in bezit van een koppel zwartkoppen. Eigenlijk door een toeval. Ik had een advertentie geplaatst voor een koppel zwartkopmezen (glanskop of matkop). Door een misverstand werd er op gereageerd, maar dit bleken zwartkoppen te zijn. Daar ik de hoop had opgegeven nog een koppel glans- of matkoppen te kunnen bemachtigen, besloot ik het koppel aan te schaffen. Ook omdat de zwartkop geldt als een vogel, die vrij gemakkelijk met andere Europese insecteneters gehouden kan worden. Het koppel werd geplaatst in een buitenvolière samen met een blauwborst pop, die 's winters gescheiden van de man moet blijven i.v.m. met het agressieve gedrag van de man buiten het broedseizoen. Mijn insecteneters zijn gehuisvest in een begroeide volière van ongeveer 4 meter breed en 2 uitlopend naar 3m diep. De volière heeft een dicht dak en is aan de voor- en achterkant open. De zijkanten hebben policarbonaat platen. De bodem bestaat uit een laag natuurlijke houtsnippers, die af en toe wordt aangevuld als de plantsoenendienst bomen heeft gesnoeid en de takken heeft gehakseld. Regelmatig wordt materiaal verwijderd waar mest zich heeft opgehoopt. De volière is met kunststofgaas in twee delen gedeeld.

Mijn insectenetende vogels krijgen een mengsel van zelfgemaakt eivoer, pinky's, buffalo wormen en meelwormen, van elk 1 theelepel per vogel. Alle insecten komen uit de diepvries. Daarnaast wat universeel (pellets of standaard) en insectenpaté van Versele Laga. Er is altijd vers drink- en badwater beschikbaar. Dit wordt bewerkstelligd door een automatisch waterverversingsysteem, dat ik al een keer heb beschreven in het clubblad.

Nadat ik ze in de volière had geplaatst, bemerkte ik gedurende een maand dat er bij de pop sprake was van enig conditieverlies. Het vleugelpak was een klein beetje warrig, maar na het uitvangen kon ik niets bijzonders ontdekken. Het kan te maken hebben gehad met de omschakeling naar een ander type voer, of het aanleggen van het zomerkleed.  Geleidelijk werd het verenpak weer strakker. Vanaf begin april begon de man te zingen. Het was minder uitvoerig dan ik had gedacht. Er was nu ook een verandering in gedrag waarneembaar. Pop en man vlogen regelmatig snel heen en weer door de volière en ook werd er af en toe even uitgehaald naar de blauwborst pop, zonder dat dit tot ernstige schermutselingen leidde. In de volière staat een recent aangeplant dennenboompje, dat tijdens de kerst zijn dienst had bewezen. Vaak zag ik zowel de man als de pop in dit boompje scharrelen. Omdat ik wilde voorkomen dat er een te los nest in deze schaarse begroeiing zou worden gebouwd, plaatste ik een metalen nesthouder met daarin een vastgezet kokosmandje. Het geheel werd stevig vastgezet in het boompje met ijzerdraad. Al gauw werd dit nestje verkend en vrij snel kon men ze man en de pop soms wel een paar kwartier lang op het nest zien zitten. Inmiddels was het nestje ook aangekleed met kokosvezel. De zwartkoppen gebruikten uitsluitend de bruine vezel en niet de witte sisal. Het vreemde was dat het langdurig op het nest verblijven ook gebeurde toen er nog geen eieren waren. Vanaf 27 april bleken man of pop aaneengesloten op het nest te verblijven. Ik kon pas op 30 april zien dat er 2 eieren in het nest lagen. De vogels zitten bijna continu op het nest en ik wilde ze hierbij niet storen. De eitjes zijn bedekt met bruin-oranje vlekjes.

Soms komt het voor dat de man en pop samen op het nest zitten. Omdat er geen plek is voor twee, gaat de man boven op de pop zitten.

Precies na 13 dagen komt het eerste ei uit. Het jong is geheel onbedekt en heeft een vleeskleurige kleur. Ik ben al een aantal weken nachtinsecten aan het vangen met de insectivoro. Het zijn veel kleine muggen en vliegjes. Vanaf dit moment begin ik deze insecten te geven, die in de diepvries zijn bewaard. Ik geef een deel in een bakje water en een deel los in een voerschaaltje. Ook knip ik nu de buffalo wormen, omdat zij te groot zijn om in zijn geheel aan het jong te kunnen geven . Na drie dagen is plotseling het nest leeg. Het jong heb ik niet meer terug kunnen vinden. De dagen er na zie ik de man en de pop regelmatig aan de achterkant van het dennenboompje scharrelen. Kennelijk zijn ze weer begonnen een nest te bouwen. Ik wil in deze fase niet de volière in om het te bekijken, omdat er een kans is dat dit het proces verstoort. Op 19 mei zie ik telkens nog maar een vogel, of de man of de pop. Het lijkt er op dat er weer gebroed wordt. Het was even zoeken, maar inderdaad is er een prachtig komvormig nest gebouwd in de vork van een tak. Er liggen drie eieren in. De geschiedenis van de eerste ronde herhaalt zich. De meeste tijd zie ik geen zwartkop meer. Aan de andere zijde van het kunststofgaas in dezelfde volière is er ook nieuws. Ook de blauwborsten zijn aan het broeden.

 

Het nieuwe nest zit helemaal verscholen in het groen. foto van het kweekseizoen 2013   

Na exact 14 dagen, lag er een jong in het nest. De andere twee eieren bleken later onbevrucht te zijn. Vanaf dat moment ben ik begonnen om de diepvries insecten een klein beetje fijner te maken met een vijzel. Ook gaf ik weer insecten, die ik met de insectivoro ving. Dit waren naast heel veel muggen ook nachtvlinders. Ook de laatste werden fijner gemaakt. Nog steeds werd het jong bij toerbeurt door de ouders warm gehouden. Nestcontrole voerde ik minimaal uit. De eerste ervaringen met deze vogels wild ik niet al te zeer op de proef stellen. Omdat de beplanting in de volière hard groeide, was er na verloop van tijd ook te weinig licht voor de webcam, zodat ik deze naar een andere volière heb moeten verplaatsen. Al die tijd heb ik wel vast kunnen stellen dat het jong goed werd gevoerd. Dit is ook een beetje geluk hebben. Een nest met maar één jong wordt vaak in de steek gelaten door de ouders, omdat het grootbrengen van één jong instinctief niet opweegt tegen de energie die daar voor nodig is. Na een dag op 16 zag ik dat het jong het nest had verlaten. Het is nog niet in staat om te vliegen en nog zeker 14 dagen hield het zich het grootste gedeelte van de tijd schuil tussen de beplanting. Het jong zag er uit als de pop met een klein bruin kapje. In de weinige kweekverslagen die over zwartkop bekend zijn, had ik gelezen dat de man vaak intolerant wordt als een jonge vogel eenmaal de beschutting heeft verlaten en zich vrij in de volière beweegt. Ik was hier dus zeer alert op, maar heb hiervan nooit iets kunnen bespeuren. Het feit dat het jong een pop was, is hier zeker de reden van. Omdat er geen enkel probleem was heb ik het jong gewoon bij de ouders gelaten. Hierna werd er door de zwartkoppen nog tweemaal een poging ondernomen om een ronde jongen voort te brengen. Het eerste nest had slechts één ei, dat onbezet bleek. Hierna kwam er een nieuwe poging met twee eieren. Beide waren onbezet. Alle eieren werden in hetzelfde nest gelegd en ook weer beurtelings door de pop en de man bebroed. Het is opmerkelijk dat het nest zo schoon is. Er is niets van te zien dat het al drie keer is gebruikt.

Bij het schrijven van dit artikel is het 1 september. Het kweekseizoen is afgelopen. Veel vogels zijn in de rui. Zo langzamerhand begin je de volières klaar te maken voor de rustperiode. Nestkastjes weg, rui veren opruimen, nieuw zand etc. Ook de volière van de zwartkoppen kwam aan de beurt. Wat schetst mijn verbazing. De zwartkoppen waren weer aan het broeden nu met vier eieren in het nest, waarvan er minimaal drie van zijn bezet. Het is een dilemma, stoppen of "de natuur" haar gang laten gaan. De vogels vertonen nog geen spoortje van rui en zien er conditioneel goed uit. Ik besluit het af te wachten. Als het broedsel uitkomt, kan ik altijd nog beslissen een deel van de tijd verder met de hand te voeren om de vogels niet al te laat in de rui te laten vallen. Tot zo ver mijn eerste ervaringen met wat meer insecteneters in de volière. Het is al met al een redelijk begin geweest en ik heb genoten van de blauwborsten en de zwartkoppen.

Oude Verslagen

De kweek met de goudvink 

Goudvinken kweken is soms geen gemakkelijke zaak;. Mijn ervaring is dat wanneer je er eenmaal in bent geslaagd de gekweekte vogels de eerste twee jaar gezond te houden, ze wel tot hoge leeftijd probleemloos gehouden kunnen worden en ook heel lang nakomelingen voort kunnen brengen. Het kweken van goudvinken staat of valt bij het hebben van goede gezonde vogels. Maar ook speelt hygiëne, huisvesting en voer een grote rol voor het hebben van succes.

De meeste (jonge) vogels worden verloren tijdens de kweek en in de periode tot aan de rui. Als de vogels eenmaal in goede conditie de rui zijn doorgekomen en het jaar daarop succesvol zijn geweest als kweekvogels is er een kritieke fase voorbij.
Het tijdstip waarop de vogels gekoppeld worden is ook belangrijk. Dit jaar zijn de vogels op 11 april gekoppeld en de volgende dag is er nestgelegenheid aangeboden.

Twee koppels worden in een kweekbox worden gehouden van 2x2x1 m. Het koppel met de bruine pop heeft gezelschap van een koppel fraters. De andere hebben het rijk alleen. Het wildkleurkoppel wordt in een kweekbox gehouden. Hoewel de pop in het begin een beetje schrikachtig en niet op haar gemak leek is dit gaandeweg verbeterd. Mocht dit niet op redelijk korte termijn tot (broed)resultaat leiden, dan zal dit koppel in de grote gezelschapsvoliere worden geplaatst in gezelschap van groenlingen, putters en sijzen.. Het is nu 15 april. Ik zie de koppels, die gehuisvest zijn in de kweekboxen regelmatig voeren. Tot nestbouw is het echter nog niet gekomen. 

Op 20 april heeft het pastel overgoten koppel vrij snel een nest gemaakt. Het is niet echt een architectonisch hoogstandje. Wat kokosvezel en katoen werden aan de rand van het nest aangebracht. De eieren komen eigenlijk op de bodem van het touwmandje te liggen. Op 21 april zie ik de pop 's morgens op het nest zitten kennelijk om een ei te leggen. Nu zie ik ook een gebroken ei op de bodem van de voliere liggen. Slecht nieuws. Ik verdenk de man er van het ei uit het nest te hebben gehaald. De volgende dag zit de pop 'smorgens om 06.45 weer op het nest. Nadat ik een kwartier later terugkwam lag er een ei, op het oog ongeschonden in de opvangbak onder het voerplatteau. Ik ben er nog niet voor 100% achter wat nu precies de oorzaak is. Verwijdert de man het ei uit het nest, of legt de pop het ei buiten het nest. De man wordt uitgevangen en gaat in een TT kooi. Morgen zal uitsluitsel geven.


De boosdoener blijkt toch niet de man te zijn. De jonge pop heeft nog nooit gebroed en legt de eieren nog niet netjes in het nest. De pop is nog niet goed in het broedritme en legt geen verdere eieren meer. De man werd weer losgelaten en nieuw nest materiaal aangeboden

Bij het bruine koppel gaat het ook niet zoals ik wil. Het is toch geen goed idee de goudvinken en de fraters tezamen in een box te houden. Wanneer een vogel vliegt, vliegen ze allemaal en het lijkt me te onrustig voor beide koppels om tot broeden over te gaan. Na het nog een aantal dagen te hebben aangezien, toch maar de fraters uitgevangen en in een kweekooi ondergebracht.

Bijna tegelijkertijd gaan nu zowel het bruine koppel als het pastel overgoten koppel over tot broeden. De eerste twee eieren bij het bruine koppel worden door de man kapot gemaakt, zodat die verbannen wordt naar een TT kooi. Beide koppels hebben 6 eieren en het broedproces verloopt voorspoedig. Helaas blijkt na enige tijd dat alle 6 eieren van het pastel koppel onbezet zijn. Ik heb nu een kardinale fout gemaakt. Nadat ik de eieren had bekeken heb ik ze meteen weggegooid. De eieren bij het bruine koppel zijn echter alle 6 bezet. Omdat ik niet weet of de man, die nu opgesloten zit wel mee zal voeren, besluit ik twee eieren van het bruine koppel over te leggen in het (inmiddels lege) nest van de pastellen. De pastel pop heeft al een paar keer in het lege nest gekeken en gaat er na een aantal seconden weer af. Ik heb nu de twee eieren in het nest gelegd en zie dat de pop nu weer op de eieren gaat. Ik besluit nog een kwartiertje te kijken en omdat alles goed gaat, vertrek ik naar mijn werk. Als ik 's avonds thuiskom zit de pop niet meer op de twee eieren en als ik aan de eieren voel, zijn ze steenkoud. Kennelijk is de overgang van 6 naar twee eieren voor de pop reden genoeg om het broedproces te stoppen. Als ik 4 van de oorspronkelijk eieren in het nest gelaten had, of deze vervangen door kunsteitjes had er waarschijnlijk niets aan de hand geweest. Ik heb geen idee wanneer de pop gestopt is met broeden, maar besluit toch de twee eitjes weer bij de bruine pop in het nest te leggen. Helaas was ik hiermee te laat, de jongen blijken al afgestorven en de eieren komen niet uit.

De overige 4 eieren van het bruine koppel komen voorspoedig uit en ik kan de jongen na 5 en 6 dagen ringen. De man heeft gedurende het hele broedproces apart in een TT kooitje in de vlucht gezeten omdat hij zich had vergrepen aan het eerste ei dat werd gelegd. Als ik de man er bij laat gaat hij meteen weer achter de pop aan en probeert haar te treden. De pop wordt hierdoor sterk afgeleid en ik ben bang dat dit ten koste gaat van het voeren van de jongen. De man dus maar weer gevangen en in de TT kooi gezet. Na een aantal dagen als de pop 's nachts niet meer op het nest gaat, probeer ik het weer. Aanvankelijk gaat het goed. De man doet zich te goed aan het eivoer en de insecten, maar na verloop van tijd gaat hij weer achter de pop aan en herhaalt hetzelfde patroon zich. Opmerkelijk is ook dat de pop ineens weer in een ander nestkastje begint te scharrelen net alsof ze weer aan een nest wil beginnen. Nu besluit ik de man pas weer bij de pop te laten als de jongen zelfstandig zijn en er weer aan een tweede ronde begonnen kan worden. "goudvinken kweken is problemen oplossen" deze uitspraak van Jos Dircks is maar al te waar. Er is nog een probleem. Toen de fraters nog bij de goudvinken zaten heb ik twee kanarie nestkastjes opgehangen en twee kapelletjes. De goudvink pop heeft het nest gemaakt in een van de kanariekastjes wat eigenlijk veel te klein is voor de 4 jongen. Als ik op een dag thuiskom van mijn werk ligt er een jong op de voerbak. Kennelijk over de rand gevallen. Het is ook erg krap in het nest geworden nu de jongen voorspoedig groeien. Het jong was wel koud en had een lege krop, maar leefde nog. Nadat ik het weer terug had gezet in het nest komt het weer helemaal bij en begint na verloop van tijd te sperren. Ik besluit om het nest over te leggen. Een ander traliekastje van een grotere maat met een groter sisal nest hang ik op dezelfde plaats als het oorspronkelijke kastje en het klein nest wordt in zijn geheel in het nieuwe sisal mandje gezet. De pop vindt het maar niks en vligt zenuwachtig heen en weer. Op een afstand hou ik de boel in de gaten. Het is voor de pop heel vreemd en ze zit tegenover het nest op de stok en durft niet op het nest te vliegen. Ook bekijkt ze het nest van de zijkant hangend aan het gaas. Een paar keer vliegt ze op het nest aan, maar vliegt toch weer terug. Inmiddels liggen de jongen alweer een uurtje zonder dat ze zijn gevoed en beginnen te sperren. De pop kan uiteindelijk geen weerstand meer bieden en overwint haar angst. Na verloop van tijd worden de jongen weer gevoerd als te voren. Ik realiseer me dat dit ook anders had af kunnen lopen, maar was zeker ook jongen verspeeld doordat ze uit het veel te kleine nest zouden zijn gevallen.

Jongen een week later Twee wildkleur exemplaren (splitmannen)en twee pastellen (poppen)

Ook in de grote voliere waar een derde koppel goudvinken is gehuisvest gaat het prima. Op 28 mei liggen er drie jongen in het nest en een eitje moet nog uitkomen. De pop is een speciaal geval. Ze heeft namelijk een spierwitte staartpen. Dit kan een heleboel oorzaken hebben, maar ik ben toch benieuwd of dit bij de jongen ook terugkomt. In een gezelschapsvoliere jongen grootbrengen is altijd lastiger. De hele populatie eet namelijk mee van de insecten en het eivoer. Het kost een vermogen aan diepvriesinsecten en je weet nooit of de jongen genoeg krijgen. In deze voliere verblijven naast de goudvinken, een koppel groenlingen, een putterman en twee poppen en een sijsje. Alle vogels slepen met nestmateriaal, maar alleen de goudvinken en de groenlingen zijn tot broeden overgegaan. Naast een aantal keren per dag diepvriesinsecten met eivoer en kiemzaad, heb ik nu een bakje met levende meewormen in de voliere gezet. De putters en de sijzen laten dit met rust. Ik hoop dat als er even geen voer beschikbaar is voor de goudvinken ze de meelwormen zullen benutten. Erg veel trek schijnen ze er echter niet in te hebben.

Na drie dagen grijpt het noodlot toe. Het koppel dat in de grote voliere de jongen groot brengt is kennelijk niet opgewassen tegen de concurrentie en de jongen liggen slecht gervoed in het nest. Ik probeer nu zo veel mogelijk insecten en eivoer bechikbaar te houden, maar de volgende dag ligt er een jong op de grond. De andere volgen de volgende dag.

De pastellen groeien voorspoedig en kunnen half juni in een aparte uitvliegbox. Het is nu ook weer tijd om de man er bij te laten. Omdat hij de jongen niet wilde accepteren heeft hij de hele tijd apart gezeten. Eerst in een TT kooi bij de pop, maar toen bleek dat hij vastgezet moets blijven totdat de jonge zelfstandig waren, apart in een kweekbox.

Nadat de man twee dagen in een TT kooitje bij de pop heeft gezeten om langzaam weer de wennen aan de huwelijkse staat, wordt hij (tot grote vreugde van de pop) losgelaten. Het klikt meer meteen en na een flinke balspartij vindt er vrij snel een paring plaats. Bij het observeren vind ik de man rustiger dan aan het begin van het seizoen. Hij jaagt de pop minder achterna en zit ook niet continu in het nest dat de pop weer aan het maken is te rommelen. Ik besluit het aan te kijken tot het eerste ei is gelegd. Bij de eerste ronde werd dit meteen vernietigd. Als de pop van het nest komt nadat er een ei is gelegd, kijkt de man in het nest, maar gaat er niet in. Ik kijk het nog aan. Ook het tweede ei wordt met rust gelaten. Nadat er een derde ei is gelegd vindt de pop het welletjes, er komt geen volgend ei meer. De eieren worden nu vast door de pop bebroed en de man houdt zich koest. Ik geef uit voorzorg geen eivoer meer tijdens het broeden. Dit zou de man weer wat feller kunnen maken en ik wil nu het goed gaat geen risico lopen.

Bij het andere koppel splitman x pastel overgoten pop heb ik in moeten grijpen. Al tweemaal bleken de eieren onbevrucht te zijn. Ik besluit de man te ruilen voor een reserve wildkleur man. Het is geen ideale combinatie omdat ik graag nog een aantal pastellen had gekweekt. Uit deze combinatie komen wildkeur mannen split voor pastel en wildkeur poppen. Op zaterdag 2 juli komen 3 van de 5 eieren uit. De andere twee bleken onbevrucht en verdwenen na verloop van tijd uit het nest.


 
Handopfok van jonge goudvinken

De kweek met de kruisbek

Kruisbekken kweken is een fascinerende bezigheid. Zij worden niet voor niets Europese papegaaien genoemd. In de volière zijn het ware acrobaten. Ze klauteren op het gaas omhoog of in de aangeboden takkenbossen. Nadat ik vorig jaar succesvol met de kruisbek heb gekweekt doe ik het dit jaar, mede door ruimtegebrek, wat rustig aan met slechts een koppel in de kweek. Bij kruisbekken is het van belang dat het klikt tussen de partners. Het hebben van een koppel houdt dus een zeker risico. Klikt het niet, dan komen er dit jaar geen jongen op stok. De vogels komen in broedconditie door het aandeel van Aleppo zaden in het menu geleidelijk te verhogen. Ik doe dit niet van de een op de andere dag, omdat dan doordat Aleppo een vet zaad is, de vogels aan de diaree kunnen raken. Mijn vogels houd ik in kweekboxen van 1x2x2m. De kruisbek nestelt al vroeg, in de natuur soms zelfs in januari al, wanneer het nog behoorlijk kan vriezen. Ik heb de vogels wat later gekoppeld half februari. Ook dan kan het nog venijnig koud zijn, daarom is het belangrijk dat er een vrij diep nest gemaakt kan worden. De kruisbek kiest bij voorkeur goed isolerend nestmateriaal uit. Kapok en watten vermengd met zachte soorten katoendraad worden gebruikt om een dik geïsoleerd nest te maken. Het bouwen van het nest verloopt soms heel bijzonder. Nadat er in enkele dagen een fantastisch bouwsel is gemaakt, wordt dan toch besloten om op een andere plaats het weer helemaal over te doen. Ik heb dit nu al verschillende malen waar kunnen nemen en heb hier eigenlijk geen goede verklaring voor.

Dit type korje is gemakkelijk zelf te maken. Het voordeel is dat het bekleed kan worden met coniferen takjes of kunstgroen. Het is voor kruisbekken niet belist noodzakelijk. Ze gaan ook tot broeden over in een nietbekleed nestkorfje

 

 

 

 

 

 

Vrij snel na het koppelen van de vogels ging de pop een nest bouwen. Helaas werd dit geen bouwsel zoals ik van de vogels in het vorige jaar gewend was. Eigenlijk werd al het nestmateriaal weer verwijderd en werden de eieren op de kale bodem van het nestmandje gelegd. Een andere complicatie is dat de man er opeens niet fit meer uitziet. Bij kruisbekken is het moeilijk vast te stellen als er spraken is van een ziekte. De vogels zitten niet echt bol zoals bij andere vogels het geval is. Alleen bij het observeren en in de hand nemen kan worden vastgesteld of er iets aan de hand is. Deze man was duidelijk lusteloos en aan het eind van de dag zat hij met de bek open een beetje stil op een tak. Nadat de vogel was uitgevangen en ik in de mest bacteriën had aangetroffen, ben ik begonnen met een kuur met Baytril 2 ml op 1 liter water. Ik heb de man wel bij de pop gelaten zodat de pop ook werd meegekuurd. Ik was bang dat door de man apart te zetten de band met de pop verbroken zou worden. Wat ik vreesde werd bewaarheid, alle vier de eieren waren onbevrucht. Ik heb de Baytril kuur gedurende tien dagen verstrekt en de man knapte zienderogen op.

Op 25 maart was de pop weer aan een nieuwe ronde begonnen en ook nu weer werden de eieren zonder noemenswaardige nestbouw op de bodem van het touwmandje gelegd. Dit keer waren gelukkig van de vier eieren er drie bezet, die op 8 en 9 april alle drie uitkwamen. De vogels zijn nu een week oud en liggen met volle kroppen geringd in het nest. Ik verstrek net als andere jaren naast Aleppo een goed eivoer en gekiemd zaad. De laatste worden ongemengd in een schaaltje aangeboden. Ik voer nu om 7.00, 12.00, en 15.00 en 18.00 uur.

De jongen worden in het begin vaak alleen door de pop gevoed, maar er zijn "topmannen", die meteen hun steentje bijdragen. Zijn de jongen zo'n dag of veertien oud, dan gaat de pop weer aan een nieuwe ronde beginnen. Het is dan voor de kruisbekkweker een spannend moment. "Gaat de man nu meevoeren of niet" Om het broedsel helemaal groot te krijgen is de rol van de man essentieel. Sommige mannen vertikken het echter om deze plicht op zich te nemen en een nest van veertien dagen oud, zou dan verloren kunnen gaan. Tot dusver geen reden voor bezorgdheid omdat deze overjarige man het vorig jaar ook fantastisch heeft meegevoerd.

Jonge kruisbekken, goed gevoerd en nu 12 dagen oud. De pop vliegt alweer met nestmateriaal rond. Wat mij betreft mag het nog even aanlopen voor ze weer een nieuw nest begint. Dwingen kan je dit niet. Het nestmateriaal weghalen heeft weinig zin. De eieren worden dan in het kale nest gelegd. Ook het nieuwe nest weghalen is om moeilijkheden vragen. Ze zou dan gerust de eieren bij de jongen in het oude nest kunnen leggen.

Inderdaad na verloop van een aantal dagen is een nest gebouwd en het eerste ei volgt snel. De pop gaat na een dag of drie vast broeden. De man neemt volledig de taak over en de jongen groeien voorspoedig. Aleen als de pop even van het nest is om zich te ontlasten of iets te eten, kan ze het bedelen van de jongen niet weerstaan en stopt nog even wat voer in de geopende snavels.

Het verdere verloop van deze broedcyclus verloopt zonder problemen en na exact 14 dagen liggen de eerste jongen van de tweede rond in het nest. De jongen van de eerste ronde zijn nog niet zelfstandig en worden nog steeds door de man gevoerd. De pop zit nog steeds de meeste tijd op het nest, maar ik zie ze weinig voeren. Als ze van het nest af is en de krop heeft volgegeten, is er veel concurrentie van de "oude jongen". De nieuwe ronde ligt met vrij lege kroppen in het nest. Al na een dag vind ik een jong op de grond. De krop is leeg, zo te zien niet gevoerd. Ik vrees dat de tweede ronde dreigt te mislukken. Dit blijkt maar al te waar te zijn. Ook de twee overgebleven jongen vind ik dood naast de voerbak. Het is nu 23 mei en nog steeds zie ik af en toe een jong bij de ouders bedelen voor voer. De pop krijgt ook al weer belangstelling voor het nestmateriaal, zodat een derde ronde er nog in zit. De drie jongen zitten nog steeds bij de oudervogels. Het heeft nu geen haast ze apart te zetten. Zo te zien is het een man en twee poppen, hoewel ik bij een vogel twijfel.


De kweek met de haakbek

De haakbek (Pinicola enucleator) is iets groter dan een spreeuw (20cm). De man, licht- tot dieprood gekleurd, heeft bruinachtige vleugels en staart en twee witte banden op de vleugel. Zijn zang is melodieus. Bij de pop is het rood vervangen door een olijfachtig groen. De vogel komt voor in Noord-Scandinavië en Midden-Siberië en in Noord-Amerika en wordt soms als dwaalgast in Nederland waargenomen, vooral in de Noordelijke provincies.

De haakbek is voor mij altijd een fascinerende vogel geweest. Bij collega kwekers die haakbekken hadden, heb ik altijd zeer tamme vriendelijke vogels aangetroffen, die onmiddellijk naar het gaas toevliegen op het moment dat je in de buurt komt. Het zijn ook nieuwsgierige vogels, die je altijd in de gaten houden wanneer je je in de buurt van de volière bevindt. Ter voorbereiding van de kweek in 2006 heb ik in de literatuur gezocht wat er zoal bekend is over de haakbek. Hieronder een resumé:
De koppels worden in de winter al gevormd. Wanneer de vogels te laat worden gekoppeld kan dit de oorzaak zijn van onbevruchte eieren. Man en pop moeten daarom zeer vroeg worden samen geplaatst, zelfs gedurende de winter.
Voeding in de natuur: In de natuur voedt de haakbek zich met insecten (muggen), bessen (blauwe bosbes, lijsterbes, framboos, rozenbottel) met jonge naalden en knoppen van coniferen. In alle van de hier beschreven soorten voeding komt veel caroteen voor. Tijdens de kweek geeft de vogel de voorkeur aan voeding dat geen caroteen bevat zoals zonnebloempitten en hennep. Bij overmatige verstrekking toediening van deze zaden loopt de vogel gevaar te vet te worden, het is dan ook noodzakelijk een zo'n gevarieerd mogelijke zaadmengeling te verstrekkingen. Het opfokvoer wordt vanaf het begin van de winter verstrekt. Om het een beetje aantrekkelijker te maken kan er wat geplette hennep aan worden toegevoegd. Als dierlijk voedsel kunnen buffalowormpjes en meelwormen, gekookt en diepgevroren. Deze worden vervolgens in kleine stukjes gebroken en onder het eivoer gemengd. Tijdens de winter wordt het eivoer driemaal per week aangeboden (een koffielepel per koppel). Tijdens de kweek wordt het dagelijks verstrekt. Naarmate de jongen groter worden kunnen de insecten geleidelijk aan door gekiemd zaad worden vervangen. Ook kan vers fruit (appel ) of een sparrentakje worden verstrekt. Voor een succesvolle kweek is het noodzakelijk de vogels in een ruime kweekbox te huisvesten. Ook moeten er voldoende zitstokken zijn om te voorkomen dat de jongen op de rand van het nest gaan zitten terwijl de pop opnieuw broedt. Dit risico zal kleiner worden wanneer het nest wordt afgeschermd door een plankje of een paar takjes. Ik heb besloten een aantal nestmogelijkheden te gaan aanbieden, waaronder het gaasmandje, dat ik ook voor de kruisbek succesvol heb toegepast.

Eieren worden gewoonlijk laat in de voormiddag (rond 1 0 uur) gelegd. De eieren zijn groot, daarom is het verstrekken van kalk van groot belang (sepia is onontbeerlijk). Het aantal eieren schommelt tussen 3 en 5. De broedtijd bedraagt 14 dagen. Het mannetje voert het popje op het nest. Bij het uitkomen van de jongen worden de eierschalen gewoonlijk door het popje opgegeten, met uitzondering van het laatste, die door de pop buiten het nest worden gebracht. De jongen zijn bedekt met een lange grijze dons. Ze worden bijna onmiddellijk na de geboorte gevoerd door de pop, die wordt bijgestaan door de man. Het popje kan zich soms agressief opstellen en in dat geval moet de man worden afgezonderd. De jongen worden op de zesde dag geringd met 3,5 mm ringen. Een regelmatig toezicht is nodig opdat de jongen niet uit het nest worden geworpen. De juvenielen verlaten het nest rond de achttiende dag. Verwijder de jongen uit de volière bij het uitkomen van het nieuwe broedsel. Een kuur tegen cocidiose is dan aanbevolen. Ik ga hiervoor Baycox gebruiken in een concentratie van 2ml/liter water gedurende twee dagen.

Op 2 december heb ik de vogels opgehaald bij een bevriende kweker. Het betreft overjarige vogels, waarmee al een aantal seizoen goed is gekweekt. Hoewel dit uiteraard een goed startpunt is geeft het geen garantie voor een goede kweek bij mij. Vogels zijn wat dat betreft niet geheel voorspelbaar. De haakbekken zijn gehuisvest in een kweekbox van 2x1x2 meter (lbh)

Het voer dat ik verstrek bestaat uit een goudvinkmengsel plus een aantal toevoegingen:

5 delen goudvink mengeling
1/2 deel Aleppo
1/2 deel grove dennenzaden
1/2 deel (extra) gedroogde lijsterbessen (zitten ook al in de mengeling)

Verder krijgen de vogels net als de andere regelmatig eivoer in de winter en dagelijks eivoer in de aanvang van tijdens het broed seizoen. De samenstelling van het eivoer vindt u elders op de website.

Haakbekken staan er om bekend dat pop en man vooral in de broedtijd zich agressief ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Het koppel dat ik heb aangeschaft is al een aantal jaren bij elkaar. Toch vertelde de vorige eigenaar dat het soms perfect ging en de vogels zeer verdraagzaam waren, maar dat er ook soms problemen waren. De ene keer was de pop de boosdoener, de andere keer de man. Toen ik de vogels op had gehaald hebben ze een dag gescheiden gezeten in een TT kooitje, omdat het te laat was ze nog in de grote volière te zetten. Nadat ze weer samen gezet waren, ontstonden er vrijwel meteen schermutselingen, terwijl ze voorheen heel rustig bij elkaar hadden gezeten. Gelukkig beperkte dit zich tot dreigen en vonden er geen echte gevechten plaats. Dit duurde een aantal dagen en daarna was alles weer pais en vree. De vogels hebben niet de kleur, die ze zouden moeten hebben. Door omstandigheden heeft de pop wel wat kleurstof gekregen tijden de rui en de man niet. De man heeft dus een gelig/olijfachtige kleur en de pop heeft meer rood dan ze zou moeten hebben. Voor de kweek maakt dit uiteraard niets uit. In het vroege voorjaar begint de man voorzichtig te zingen. Eerst een aantal minuten per dag een geleidelijk aan meer. Het zangriedeltje wordt vooraf gegaan door een sri sri. Verder stelt het als zang niet zo veel voor. Wel zingt de man altijd aan de voorkant van de volière. Misschien is dit kenmerkend gedrag om zo maximaal territorium te kunnen bereiken. Wat opvallend is dat er vrij veel veertjes vrijkomen. De pop vertoont een beetje koprui en ook de man verliest wat kleine veertjes. Half februari had ik al met conifeer takken aangeklede nest kastjes neergehangen. Een is een komnest op een plankje. Het andere nest is een korfnest, zoals ik in het verleden ook voor de kruisbekken heb gebruikt. Met de conifeertakken maken ze korte metten. Eerst wordt het groen verwijderd, daarna wordt er net zo lang aan de takken gesjord totdat ze vrijwel allemaal zijn verdwenen. Ook proberen beide vogels het kokosnest helemaal uit te pluizen. Er is geen toenadering, er wordt niet gevoerd en beide vogels zitten over het algemeen op een verschillende stok. Een aantal malen per dag wordt er “gejaagd”. Niet dat de pop wordt belaagd, maar de man vliegt naar de stok waar de pop zit, waarna de pop naar de overkant verhuist. Dit kan zo uren doorgaan. De vogels, met name de man, worden wat voller. Ook zet de man soms zijn veren op. Vanaf half mei komt af en toe voor dat de pop het nest “bezoekt”. Ze gaat dan eventjes zitten en draait met het lijf in het nest. Ook de man bezoekt het nest. De pop heeft nu ook af en toe kale conifeertakjes in haar bek, die ze in het nest laat vallen en er volgens weer uithaalt. In de derde week van mei zie ik dat de pop zich aanbiedt aan de man. Met takjes in haar bek gaat ze met de staart omhoog naast de man zitten. De man raakt hier niet echt opgewonden van en het komt niet tot treden. Ook het zingen is afgenomen en ik zie hierin voortekenen dat het allemaal niet voorspoedig verloopt. Ik moet op 20 mei voor een paar dagen naar het buitenland en omdat mijn vrouw er ook niet is zorgt mijn dochter voor de vogels, een hele klus omdat er inmiddels jonge baardmannetjes en goudvinken zijn. Als ik haar aan de telefoon heb zegt ze dat de haakbek pop op het nest zit.

Ik heb grote zorgen dat dit wel eens een nest met onbevruchte eieren kan zijn. Als ik op 26 mei terug kom, is het eerste wat ik doe de eieren schouwen. Er liggen vier eieren en omdat ik goudvinken gewend ben vind ik ze bijzonder groot. Ik bekijk het eerste ei en zoals ik vreesde is het onbevrucht. Veel hoop voor de rest heb ik niet, maar niets is minder waar. Van de vier eieren blijken er drie te zijn bevrucht. Hoewel er nog veel kan gebeuren voordat deze jongen op stok zitten, zijn we goed op weg. Opvallend is dat het nest waar altijd de activiteit was, uiteindelijk niet is gekozen als nestelplaats. De eieren liggen in een kaal kokosmandje. De pop komt een paar keer per dag van het nest, maar broedt heel trouw.

Vandaag 6 juni is het eerste ei uitgekomen. Omdat ik ze niet heb geraapt verwacht ik het tweede morgen en de laatste overmorgen. Een ei was onbezet. Man en pop verdragen elkaar goed. Af en toe als de pop van het nest is laat ze zich door de man voeren. Ik geef nu diepvries meelwormen en pinkies onder het eivoer. Het zaad laat ik staan. Nu maar verder afwachten.

9 juni Helaas verloopt het niet zoals het zou moeten. Gisteren trof ik de haakbek man ineengedoken in een hoekje. Zo te zien had hij behoorlijk klop gehad van de pop. De pop dulde hem ook niet op een zitstok en werd telkens naar de grond gejaagd, waar hij zich koest hield tot de aggressie wat bedaarde. Ik heb overwogen om hem apart in een TT kootje te zetten, maar omdat ik de hele dag thuis was en de vogels dus goed kon observeren heb ik hem (voorlopig) in de box gelaten. Wat erger was was het feit dat de pop plotseling het jong niet meer bekeek, laat staan voeren. Toen ik 's avond de vluchten inspecteerde zat de pop niet op het nest. Het was te donker geworden om nog in te kunnen grijpen en het jong zou de nacht niet overleven. 's Morgens om 6 uur opgestaan. De man zat nog in zijn schuilhoekje op de grond en de pop zat zenuwachtig op een stok. Ik heb het jong met de nog overgebleven eieren uit het nest gehaals. Toen ik het in mijn hand had, voelde ik nog wat leven. Nadat ik het jong onder de rode lamp had geplaatst ging het zowaar sperren en heb ik met een spuitje wat nat gemaakt eivoer toegediend. Het jong was drie dagen oud. Met de hand opvoeren als ze zo jong zijn lukt meestal niet, maar ik kon het nog niet over mijn hart verkrijgen om het dood te maken. De volgende dag leefde het nog en heeft nog 4 dagen geleefd. Het nam wel voer op maar groeide niet. Ik gaf uitgeknepen meelwormen gemengd met eivoer. Het met de hand grootbrengen van zaadeters is mij nog nooit gelukt. Misschien is het beter er maar helemaal niet aan te beginnen.

Na een week had de pop weer vijf eieren gelegd. Ook hier waren er drie van bezet. Het broeden ging exact een week goed. Plotseling kwam de pop steeds van het nest en begon weer de man te belagen. Niet dat er echt gevechten uitbraken, maar de pop was duidelijk aan het jagen. Ik heb dat een aantal uren aangezien, maar toch besloten de man in een kooi in de voliere te plaatsen. Helaas ging ook hierna de pop niet meer op het nest.

Inmiddels zoekt het haakbek koppel weer toenadering tot elkaar en na een dag of vijf zit de pop weer op het nest voor het eerste ei. Ik neem me voor om de man apart te zetten als de pop vast op het nest zit. Het loopt echter anders. Op zaterdagmorgen is er nog niets aan de hand, maar als ik een paar uur later weer bij de box komt ligt het bezaaid met veren en zit de man met een kale linkerkant van de kop zielig op de grond. Ook het oog zit helemaal dicht en ik vrees dat het is uitgepikt. Gelukkig valt dat mee, maar het heeft maar een haartje gescheeld of de man had ik kunnen afschrijven. Snel de man in een kooi geplaatst, waarna hij na een poosje weer een beetje bij komt. Het oog blijkt gelukkig geen schade te hebben, maar dat is volgens mij puur geluk. De pop gaat terug op het nest en legt hierna nog drie eieren. Als ik ze schouw blijken er 3 van de 4 bezet te zijn. Kennelijk heeft de man nog iets gepresteerd voordat het huiselijk geweld een einde maakte aan hun relatie. Met de man apart lijkt het er op dat de pop rustiger broedt dan voorheen. Toch bleek dit te optimistisch. Nadat de pop al een week heeft gebroed, breekt er ‘s nachts pal boven ons huis een verschrikkelijk onweer los. Als ik om 7 uur buiten kom, zit de pop niet meer op het nest en gaat er ook niet meer op. Waarschijnlijk heeft het onweer haar ‘s nachts van het nest gejaagd en het broedproces beëindigd. Het is kort dag om nog een laatste ronde te doen. Ik wil de man er alleen bij laten als ik er een oogje op kan houden. Dit wordt dan in het weekend en tevens de laatste poging. Ondanks alle goede bedoelingen kon 2006 niet goed worden afgesloten de man is uiteindelijk aan de gevolgen van een bloedvergiftiging dood gegaan en was het kweekseizoen 2006 ten einde.


Kweekverslag 2007

Het is een heel vreemd broedseizoen aan het worden. De eerste ronde met de haakbek was geen groot succes. Ik kweek met een koppel dat het hele seizoen bij elkaar had gezeten. Haakbekken zijn vreemde snuiters. Ogenschijnlijk is er geen sprake van koppelvorming. Ze laten elkaar eigenlijk links liggen. Vorig jaar had ik dit helemaal onderschat. Het apathische gedrag veranderde van de ene op de andere dag in een felle strijd. Dit gebeurde in de vroege ochtend zodat ik geen tijd had om in te grijpen. Toen ik om 8 uur bij de volière kwam zat de man in een hoekje en was helemaal gestrest. Ook was er een beschadiging aan het oog te zien, die aanvankelijk heelde, maar ondanks een antibioticum keer toch tot bloedvergiftiging leidde met de dood tot gevolg. In loop van 2006 heb ik nieuwe vogels aangeschaft en had uiteindelijk weer een nieuw koppel plus de pop van het jaar daarvoor. Het broedseizoen begint laat voor de haakbek. Toen ik in mei in het buitenland zat waren er eieren gelegd, maar deze werden door de man uit het nest gegooid. Ik was er niet bij om in te grijpen. Bij de tweede ronde heb ik de man vastgezet en alles ging goed totdat de pop na het leggen van het derde ei plots dood op de grond lag. Geen idee wat het geweest kan zijn. Ze zag er gezond uit. De drie eieren heb ik onder een goudvink gelegd. Ze waren alle drie bezet, maar er is er maar een uitgekomen. De twee andere waren in het ei afgestorven, maar wel volgroeid. De haakbek wordt door het goudvinkkoppel heel goed gevoerd en ligt met een dikke krop in het nest. Tot dusver gaat het goed, maar we juichen nog niet want er zijn geen goed ervaringen met het verzorgen van haakbekjongen door de goudvink als ze eenmaal zijn uitgevlogen. De vrees werd bewaarheid. Na enkel dagen vond ik het jong dood in het nest. Frappant was dat de krop goed gevuld was, dus aan het voeren heeft het niet gelegen. Een dag daarvoor had ik wel de indruk dat het ademhalen moeilijker ging. Misschien is een luchtweginfectie de boosdoener geweest.

Ik had nog een reserve pop en hoewel ik altijd had begrepen dat het omkoppelen later in het seizoen bij haakbekken een probleem is, zat de man deze pop na twee dagen te voeren en de pop liet zich meerdere malen per dag treden.

Nadat het eerste ei was gelegd heb ik de man apart gezet. Er werden in totaal 4 eieren gelegd, maar een ei vond ik na een paar dagen op de grond. Waarschijnlijk aan de poten blijven hangen of zo iets want de pop is heel erg broedtrouw. Op 17 juni zijn er twee eieren uitgekomen. De man zit nog vast in een aparte kooi in de volière. Ik laat hem hier zitten tot de jongen zelfstandig zijn. Dit is waarschijnlijk de laatste ronde en ik wil geen risico nemen. Op 1 juli vliegen er twee zo te zien kerngezonde haakbekken uit. De man zit nog steeds apart. Het zingen is bijna geheel gestopt, maar er zijn nog geen tekenen van rui. Op aanraden van een bevriende kweker heb ik wat takken op de grond van de Voliere gelegd. Haabekjongen schijnen zich niet graag te laten voeren op een kale bodem.

 

 

 

haaakbekjongen 15 dagen oud


 
Copyright john van der Jagt © 2013. All Rights Reserved.